Mutlu İnsanlar ve Ortak Özellikleri

Mutlu İnsanlar ve Ortak Özellikleri

Tüm psikolojik özelliklerde olduğu gibi, kişilerin mutluluk düzeylerinde de farklılıklar mevcuttur. Kimi insanlar diğerlerine göre daha mutlular. Böyle olunca da, mutlu insanların hangi özelliklere sahip olduklarına yönelik araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda bazen, araştırma kapsamındaki en mutlu kişilerin özellikleri incelenmiş, bazen de mutluluk seviyesi en yüksek olan grupla, en düşük olan grup kıyaslanmıştır.

Mutlu İnsanların Ortak Özellikleri Nelerdir? 

Çoğunu kendim yürüttüğüm bazı araştırma sonuçlarından bahsedeceğim sizlere.

İyimser kişiler, kötümser kişilere göre daha mutludur. İyimserlik, hayatın zorluklarına ve engellemelere rağmen genel olarak hayatta her şeyin iyi gideceğine yönelik pozitif beklenti eğilimi içinde olma olarak tanımlanmaktadır. 

İyimser insanlar, hayatta karşılaştıkları başarısızlık ya da olumsuzlukları, geçici, denetlenebilir, belli bir soruna özgü ve dışsal faktörlere bağlı olarak değerlendirmektedirler. Kötümserler ise, sorunları ve olumsuzlukları kalıcı, kapsamlı ve şahsi olarak değerlendirmektedirler. İyimserlik, büyük oranda öğrenilebilen bir değişken olarak kabul edilmektedir.

Mutlu kişilerin özsaygı seviyeleri, mutsuz kişilere göre daha yüksektir. Özsaygı, kişinin kendisinden hoşnut olması durumudur. Mutlu insanlar, genel olarak kendilerinden hoşnuttur ve özgüvenleri yüksektir. Bu bağlamda, mutlu insanlar fiziksel özelliklerinden, kişilik özelliklerine dek kendilerinden her açıdan memnundurlar.

Mutlu kişiler, insan ilişkilerinde daha başarılıdır. Sosyal beceri seviyeleri yüksektir. Mutluluk seviyesi yüksek olan kişiler, diğer insanlarla besleyici tarzda bir ilişki kurarlar. İlişkilerinde diğer insanları değerli, önemli ve yeterli hissettirirler. Mutsuz kişiler ise, daha çok zehirleyici ilişki tarzına sahiptirler. Dolayısıyla da diğer insanları değersiz, suçlu, yetersiz ve önemsiz hissettirirler.

Mutlu insanların önemli özelliklerinden biri de (özgecilik) yardımseverliktir. Araştırma sonuçları mutlu insanların yardımseverlik düzeylerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Dini inançların gereğini yerine getirme de mutlu insanların özellikleri arasında görülmektedir. Dindarlık, insanların hayatına anlam katmaktadır. Bu durum da mutluluk seviyesinin artmasını sağlamaktadır.

Kişilik özellikleri açısından baktığımızda ise dışadönük bireylerin, nevrotik (duygusal dengesizlik) kişilere göre daha mutlu oldukları sonucuna varılmıştır.

Affedicilik de, mutlu insanların ortak özelliklerinden birisidir. Mutlu bireylerin, mutsuz olanlara göre daha affedici oldukları ve kindarlık düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir.

Mutlu insanların önemli bir özelliği de mutsuz insanlardan daha hareketli olmaları ve daha çok egzersiz yapmalarıdır. Düzenli yapılan egzersizin, mutluluğu doğrudan etkilediği ve artırdığına yönelik birçok araştırma mevcuttur.

Şükretme de (minnettarlık) mutlu insanların karakteristik özelliklerinden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Mutlu insanlar, yaşamda şükredecek birçok şey bulabilmektedirler. Küçük şeyler için dahi şükredebilmektedirler. Mutsuz bireylerde ise, bulundukları durumdan memnun olmama, çok fazla şikâyet etme ve hayatta şükredecek pek bir şey bulamama gibi özellikler mevcuttur.

Gerçekçi hayat amaçları belirleme ve bunları gerçekleştirmek için çalışma da, mutlu insanların ortak özelliklerindendir. Mutlu insanların, özellikle gerçekçi ve içsel amaçlara sahip oldukları gözlenmektedir.

Mutlu insanların ortak özellikleri olarak ifade edilen bu niteliklerin en önemli yanı ise, büyük oranda öğrenilebilir ve geliştirilebilir özellikler olmalarıdır.

Sonuç olarak, diyebiliriz ki: “Mutluluk bir seçimdir ve mutlu olmak için çaba göstermek gerekmektedir. Ya mutsuzluk? Mutsuzluk kendiliğinden gelir, çok çaba gerektirmez.”

Dr. Tayfun Doğan
Psikolojik Danışman
www.tayfundogan.net
%d blogcu bunu beğendi: