Kuantum-Beyin, Felsefe ve Mistisizm – Seyhan Karaman & Prof. Dr. Sultan Tarlacı