Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimi

Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitiminin Amacı;

42 saat / 7 gün / hafta sonu    Herkese Açık

Meslek olarak Spikerlik ve Sunuculuk yapmak isteyenlerin en iyi şekilde mesleğe hazırlanmasını sağlamak; işleri gereği TV-Radyo programlarına sık sık konuk olan, mikrofon veya kamera karşısına geçen, konferans- seminer veren, sunum yapan kişiler ile basın sözcülerinin ve topluluk karşısında kaygılanmadan konuşabilmek, kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen kişilerin (avukat, hâkim, öğretmen, akademisyen vb.) Türkçeyi doğru kullanmalarını, akıcı, anlaşılır, Türkçe kurallarına uygun ve etkili bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerini, topluluk önünde konuşurken kaygılarını kontrol edebilmelerini, tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilmelerini ve beden dili ile doğru ve etkili mesajlar verebilmelerini sağlamaktır.

Seyhan Karaman

Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimiyle;

Program sonrasında, katılımcıların; Türkçeyi doğru kullanarak akıcı, anlaşılır ve etkili bir şekilde kendilerini ifade edebilmeleri, topluluk önünde konuşurken kaygılarını kontrol edebilmeleri ve beden dili ile nefeslerini doğru kullanarak mesleklerinde daha başarılı olmaları için gereken Diksiyon kurallarının anlaşılmasını ve öğrenilmesini sağlamak hedeflenmektedir.

Diksiyon ve Etkili Konuşma Eğitimi İçeriği;

 • İletişim (Sözsüz İletişim- Sözlü İletişim)
 • Durak-Konuşma Hızı
 • Konuşma Organımıza Esneklik Kazandırma (Dil-Dudak-Çene Tembelliği)
 • Tekerlemeler
 • Tonlama (Ses Bükümü)
 • Harflerin Doğru Söylenişleri (Ünlü ve Ünsüzler)
 • Türkçenin Standart Konuşma Kuralları (İstanbul Ağzı)
 • Ses Nefes Denetimi, Doğru Nefes Alma Teknikleri (Diyafram)
 • Yazı Dili ile Konuşma Dili Arasındaki Ayrımlar
 • Vurgu Kuralları (Vurgu-Anlam İlişkisi)
 • Sesin Etkili Kullanımı
 • Akıcı ve Anlaşılır Konuşma (Ulama)
 • İyi Bir Konuşma Sesinin Özellikleri
 • Doğaçlama
 • Metin Değerlendirme Çalışmaları
 • Haber Okuma Çalışmaları
 • Kaynak Kitaplar
 • Beden Dili-Sessiz İletişim
 • Redakte

Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitiminin Süresi;

Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimi, 6 gün/hafta sonu x 6 saat = Toplam 36 saattir.

Diksiyon ve Etkili İletişim Eğitimi Katılımcı Profili;

Herkese açık eğitimdir.

%d blogcu bunu beğendi: