Dr. Öğr. Üyesi Rana Özyurt Kaptanoğlu

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü 

Ulusal ve Uluslararası Yürütülen Kongre, Sempozyum, Çalıştay Gibi Etkinliklerde Görevler 

 • International Conference on SocialandRelatedScience (Bilim Kurul Üyeliği) From:2017
 • International Conference on SocialandRelatedScience (Kongre Moderatörlük) From: 2017
 • Ulusal Sağlık ve Medya Sempozyumu (Kadın, Eğitim, Şiddet, Sağlık, Hastalık) Beykoz Üniversitesi / Sempozyum Sekreteri. 23 Mayıs 2018
 • Ulusal Sağlık ve Medya Sempozyumu (Kadın, Eğitim, Şiddet, Sağlık, Hastalık) Beykoz Üniversitesi / Oturum Başkanı 23 Mayıs 2018

Alan ile İlgili Olarak Konferans, Seminer, Açık Oturum, Söyleşi Gibi Etkinliklerde Konuşmacı ya da Panelist Görevleri

 • Doğan Koleji (İstanbul) Rengin Psikolojiye Etkileri 07.03.2006
 • Interteks Lütfü Kırdar 13. Renkle Sıcak Satış 29.09.2005 

Uluslararası Promosyon Fuarı (İst.)

 • Koleksiyon Mobilya (İst.) Dekorasyonda Renkler 06.09.2005
 • Sarıyer Belediyesi 2. Sağlıklı Yaşamda Renk Kullanımı 13.07.2005

ve Kaliteli Yaşam Paneli (İst.)

 • Merkezefendi Geleneksel Tıp Renkle Terapi 08.06.2005

Festivali (İst.)

 • Ankara Yapı Yaşam Fuarı Renk Analizi 09.11.2005
 • İzmir Yapı Yaşam Fuarı Renk Analizi 06.09.2005
 • Bursa Yapı Yaşam Fuarı Renk Analizi 19.05.2005
 • İstanbul Tüyap Marketler Fuarı Renk Analizi 04.05.2005
 • Darüşşafaka Sosyal Tesisleri (İst.) Baharın Renklerini Keşfedin 25.04.2005
 • Koçtaş Yapı Marketler (İst.-Ank.) Tüketim Renkleri 23.03.2005
 • Polisan Boya San. Dilovası Renkle İnsan Tanıma Sanatı 17.09.2004

 

Bireysel Seminerler

 • Eyüp Belediyesi Göktürk Hayatınızı ve İşinizi Renklendirin 12.12.2019

Kültür ve Sanat Merkezi

 • Aydın Üniversitesi Renk Dünyası 10.05.2019
 • Beykoz Üniversitesi Mesleklerin Renkleri 10.11.2017
 • Beykent Üniversitesi Renklerin Düşünce Gücüne Katkısı 26.04.2016
 • Üsküdar Üniversitesi Renklerle Muhabbet 05.04.2016

Avicenna Sağlık Okulu

 • Yalova Üniversitesi Renklerle Sohbet 01.04.2016
 • Üsküdar Üniversitesi Renklerin Etkileri 23.05.2015
 • Gebze YTE Renkler ve anlamları 19.05.2013
 • Beykent Üniversitesi Renk Hikayesi 19.01.2013 
 • Louisiana StateUniversity Rengin Yaşamda Kullanımı 15.01.2010

Türk Kültür Merkezi (US)

 • İstanbul Üniversitesi İşletmelerde Rengin Kullanımı 25.12.2007
 • Erciyes Üniversitesi(Kayseri)Renk Psikolojisi 15.11.2007
 • Ordu Meslek Yüksek Okulu Renk Psikolojisi ve İşletmelere Etkisi 14.11.2007
 • Rize Üniversitesi Kimya Biliminde Renk 20.10.2007
 • KTÜ Renk Etkileri 21.10.2007

AKADEMİK DENEYİM

 • Öğr. Gör.          - Üsküdar Üniversitesi SHMYO Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı (2014-2016) 
 • Dr. Öğr. Üyesi - Beykent Üniversitesi MYO Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı (2016-2017)
 • Dr. Öğr. Üyesi -  Beykoz Üniversitesi MYO (2017-2018)
 • Dr. Öğr. Gör.   - Medipol Üniversitesi (DSÜ) (2018-2019)
 • Dr. Öğr. Üyesi -  İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİMLER

 • Intermareks S.N.C. Company Müşteri Danışmanı (Londra / 2011-2012)
 • İtalya merkezli firmanın Londra bağlantı ofis kurulumu,
 • Müşteri ilişkileri satış ve pazarlama.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Vekil Öğretmenlik (İstanbul / 2008-2010)
 • Devlet İlköğretim 5-6-7-8. Sınıflar İngilizce Öğretmenliği,
 • Kağıthane İmam Hatip Lisesi 9.10. ve 11. Sınıflar Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Analitik Geometri Öğretmenlikleri.
 • Renk Danışmanlık İnş. Dekorasyon Firma Ortağı (İstanbul / 2004-2010)
 • Çeşitli boya firmalarının nihai tüketicilerine yönelik bireysel danışmanlık hizmeti,
 • Satış Yönetim Organizasyon,

 

AKADEMİK YAYINLAR

MAKALELER: 

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makale

 1. Rana Özyurt Kaptanoğlu, Cemal Yükselen. “A Study on theRelationshipBetweenPerceived Value andCustomerSatisfaction, andthe Role of Difference in Product InvolvementLevels” International Journal of ArtsandSocialScience, ISSN: 2581-7922, 3(3), (2020: 1-12), http://www.ijassjournal.com/2020/V3I3/41465751890.pdf
 2. Rana Özyurt Kaptanoğlu. “An Application on OrganisationalCommitmentandEmotionalIntelligence” Balkan andNearEasternJournal of SocialSciences, (IBANES) (2017: 103-111), 3(3).ISSN:2149-9314.

http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_03/010_Kaptanoglu.pdf

 1. Rana Özyurt Kaptanoğlu, Menekşe Kılıçarslan, Aytaç Tosun. “Marka ve Marka Farkındalığı (BrandandBrandAwareness)”. TheJournal of SocialScience, 3-3(5), (2019: 248-266) DOI: 10.30520/tjsosci.520673. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/654016
 2. Rana Özyurt Kaptanoğlu, Menekşe Kılıçarslan, “Marka Değerleme ve Ölçüm Modelleri (BrandValuatıonAndMeasurementModels).” SocıalMentalıtyAndResearcherThinkersJournal, 5(16), (2019: 323-3359. DOI: http://dx.doi.org/10.31576/smryj.229, ISSN: 2630-631X. 

http://www.smartofjournal.com/Makaleler/1245953548_4_5.16_ID229_%c3%96zyurt%20Kaptano%c4%9flu&K%c4%b1l%c4%b1%c3%a7arslan_323-335.pdf 

 1. Rana Özyurt Kaptanoğlu. “İşten Ayrılma Niyeti ve Toksik Liderliğin Etkisi” IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, (6), (2020: 161-173), DOI: 10.21733/ibad.621500, e-ISSN 2687-2811.https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/922157
 2. Rana Özyurt Kaptanoğlu, Bora Gündüzyeli. “Yönetim Bilişim Sistemleri Geliştirme”, BNEJSS Balkan andNearEastern, Journal of SocialSciences, 2020:06, 57-64. 

ULAKBİM Makale

 1. Rana Özyurt Kaptanoğlu. (2018). Use of Colorsand Music in a StoreAtmosphere. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (14), 302-305. DOI: 10.31590/ejosat.466987- ISSN:2148-2683. 
 2. Mene(kşeKılıçarslan, Rana Özyurt Kaptanoğlu, (2019). “TheCommunicationBetweenPatientsand Healthcare Personnel in PsychiatryHospital”. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 210-215. DOI: 10.31590/ejosat.504747- ISSN:2148-2683. 
 3. Menekşe Kılıçarslan, Rana Özyurt Kaptanoğlu, (2019). “Leanand Productivity in TheFinancing of Health Services”. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (15), 297-301. DOI: 10.31590/ejosat.504719- ISSN:2148-2683. 

Uluslararası Kitap

 1. Rana Özyurt Kaptanoğlu, (2018) “Algılanan Değer, Müşteri Tatmini ve Marka Bağlılığı”, Iksad Publications – 2018, ISBN 978-605-7923-05-9, (Doktora Tezinden Üretilmiştir) https://iksadyayinevi.com/product/algilanan-deger-musteri-tatmini-ve-marka-bagliligi/
 2. Rana Özyurt Kaptanoğlu, (2020) “Leadershipand Management CurrentStudies” Iksad Publications ISBN: 978-625-7954-98-3, https://iksadyayinevi.com/product/leadership-and-management-current-studies/

Uluslararası Kitap Editörlüğü

 1. Rana Özyurt Kaptanoğlu, (2018) “İslam’da İletişim, Toplu Yaşam ve Komşuluk.”Iksad Publications – 2018, ISBN 978-605-7923-02-8,   

https://iksadyayinevi.com/product/islamda-iletisim-toplu-yasam-ve-komsuluk/

 1. Rana Özyurt Kaptanoğlu, (2020) “NicheApproaches in a Changing World” İksad Publications ISBN: ISBN: 978-625-7914-42-0 https://iksadyayinevi.com/product/niche-approaches-in-a-changing-world/

Uluslararası Kitap Bölümü

 1. Rana Özyurt KaptanoğluConsumers'wearableTechnologyUsageIntentions” in “International AcademicStudies on SocialandEducationSciences”, 2020: 297-306(Chapter 16) (Ed. M. Dalkılıç), Iksad Publications ISBN: 978-625-7912-20-4, https://756d243f-9742-4892-987f-
 2. Rana Özyurt Kapyanoğlu“ArtificialIntelligence in SupplyChain Management”,  in “Handbook of Research on the Applications of International TransportationandLogisticsfor World Trade”, (2020: 470-482) (Chapter 25) (Ed. Gökçe Ceyhun), Published in the United States of Americaby IGI Global, ISBN 9781799813972 (hardcover) | ISBN 9781799813989 (ebook) (ISSN: 2327-350X; eISSN: 2327-3518) https://www.igi-global.com/chapter/artificial-intelligence-in-supply-chainmanagement/245404
 3. Rana Özyurt KaptanoğluHopefor High QualityConnections in theWorkplace”, in “Studies on Balkan andNearEasternSocialSciences”, (ed. Rasim Yılmaz), Volume 4, 2020: 119-134. ISBN 978-3-631-81910-4 (Print) E-ISBN 978-3-631-82007-0 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-82008-7 (EPUB) E-ISBN 978-3-631-82009-4 (MOBI) DOI 10.3726/b16866.  
 4. Rana Özyurt Kaptanoğlu “Sağlıkta Giyilebilir Teknoloji ve Kullanım Niyeti”, in “Sağlık Bilimlerinde Yeni Gelişmeler”, 2019: 243-258, (Chapter 9) (Ed. H. Eriş, F. Bucak), IksadPublication ISBN: 978-605-7695-76-5, 
 5. Rana Özyurt KaptanoğluMarketing of HealthTourism in Turkeyandthe World”, in “Studies on Balkan andNearEasternSocialSciences”, (ed. Rasim Yılmaz), Volume 2, 2018: 95-105. ISBN 978-3-631-74727-8 (Print)· E-ISBN 978-3-631-75333-0 (E-PDF) E-ISBN 978-3-631-75334-7 (EPUB)· E-ISBN 978-3-631-75335-4 (MOBI) DOI 10.3726/b13866® Peter Lang.  https://www.peterlang.com/view/9783631753347/xhtml/chapter09.xhtml
 6. Rana Özyurt Kaptanoğlu“CustomerRelationsand Marketing in Health”, in New Approaches in HealthSciences, 2018: 154-179 (Chapter 6) (Ed. H. Eris, F. Bucak), Iksad Publications, November, ISBN-978-605-7923-21-9, https://www.iksad.net/product-page/new-approaches-in-health-sciences
 7. Rana Özyurt Kaptanoğlu, Alp Par, “TheCorrelationBetweenEmotionalCababilityandPerformance in TheOrganizations”, in “CurrentSturdiesOverSocialSciences”, 2018: 326-340 (Chapter 18) (Ed. M. Talas, A. Karataş, M.L. Emek), IksadPublication, ISBN 987-605-7923-81-3, https://iksadyayinevi.com/product/current-studies-over-social-sciences/ 
 8. Rana Özyurt Kaptanoğlu,İnsan Kaynakları Planlaması ve İnsan Kaynakları Seçimi”, in “Sağlık Bilimlerinde Yeni Yaklaşımlar”, 2019: 67-88 (Chapter 3) (Ed. H.Eriş), IksadPublication, ISBN 978-605-7875-27-3, https://iksadyayinevi.com/product/saglik-bilimlerinde-yeni-yaklasimlar/
 9. Rana Özyurt Kaptanoğlu “Kur’an’da ve İslam’da İletişim”, in “İslam’da İletişim Toplu Yaşam ve Komşuluk”, 2018: 19-59 (Chapter 1) (Ed. R. Özyurt Kaptanoğlu), IksadPublication ISBN: 978-605-7923-02-8, https://iksadyayinevi.com/product/islamda-iletisim-toplu-yasam-ve-komsuluk/
 10. Rana Özyurt KaptanoğluEthicalLeadershipandit’sEffect on Happines” in “SelectedStudies on SocialSciences”, 2020: 163-195 (Chapter 7) (Ed. Ö. Kaya), Iksad Publications ISBN: 978-625-7914-41-3, https://iksadyayinevi.com/product/selected-studies-on-social-sciences/
 11. Rana Özyurt KaptanoğluTheEffect of DemographicChange on Social Security System Management AndThe Country Practices” in “NicheApproaches in A Changing World”, 2020: 265-291(Chapter 9) (Ed. R. Özyurt Kaptanoğlu), Iksad Publications ISBN: 978-625-7914-42-0, https://iksadyayinevi.com/product/niche-approaches-in-a-changing-world/8834db07019e.filesusr.com/ugd/e42d97_f75d8b822328426ea7af19206e77e1e2.pdf

Ulusal & Uluslararası Proje 

 1. Gençlik Projesi:  Beykoz Üniversitesi 19 Mayıs Gençlik Projesi Gençliğe Çok Yönlü Bakış / Danışman / Mayıs 2018. Beykoz Üniversitesi 19 Mayıs Gençlik Projesi Gençliğe Çok Yönlü Bakış / Araştırmacı Gençlerde Girişimcilik ve Liderlik / Mayıs 2018. 
 2. Yaşlı Bakım Projesi:  Beykoz Üniversitesi Beykoz Belediyesi /Eğitmen / Nisan 2018. 

İdari Görev 

 1. 2014-2016 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı Koordinatörlüğü
 2. 2015-2016 Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Program Danışmanlığı
 3. 2014-2016 Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 4. 2016- 2017 Beykent Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği
 5. 2020-2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığı 
 6. 2020-2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Lisansüstü Enstitüsü Müdür Yardımcılığı
 7. 2020-2021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Erasmus Öğrenci ve Personel Değerlendirme Komisyonu Üyeliği
%d blogcu bunu beğendi: