Sektör Eğitimleri

Hakan Okay Sektör Eğitimleri

Süre: Her eğitimin başlığının altında belirtilmiştir.

Tarih: Tarafınızdan belirlenecektir.

Önerilen Çevrim İçi Eğitim Saatleri: 

 1. Çevrim İçi Eğitim Saati: 09:00 – 10:00 
 2. Çevrim İçi Eğitim Saati: 11:00 – 12:00 
 3. Çevrim İçi Eğitim Saati: 13:00 – 14:00 
 4. Çevrim İçi Eğitim Saati: 15:00 – 16:00
 5. Çevrim İçi Eğitim Saati: 17:00 – 18:00 
 6. Çevrim İçi Eğitim Saati: 20:00 – 21:00 

Eğitimin süresine göre eğitim saatleri ardışık olarak veya takip eden günlere dağıtılarak seçilebilir. Çevrim içi eğitimler haftanın her günü organize edilebilir. Talebinize göre farklı saatlerde de çevrim içi eğitim verilebilir.

Çevrim İçi Kullanılacak Sistem:  Zoom veya mevcut bir sisteminiz varsa bağlanılabilir. 

 • Ekrana Powerpoint yansıtılacaktır. 
 • Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. 
 • Eğitim notları e-posta ile iletilecektir. Katılımcı belgeleri kargo ile teslim edilecektir.
 • Eğitim sırasında kayıt alma imkânı vardır. Kayıtların çoğaltılması ve genele yayınlanmasına izin verilmemektedir.

Süre: 4 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Zaman yönetimi günümüz çalışma dünyasının en önemli yetkinliklerinden biri haline gelmiştir. Eğitim programımızın en önemli amacı, bilinen zaman yönetimi ilkelerinin haricinde, katılımcıların karar verme unsurları ile çalıştıkları kurumun stratejileri arasında bağ kurmasını sağlamaktır. Günlük iş yaşamında önceliklendirme ile hedeflere en yüksek performans ve verimlilikte ulaşılması amaçlanmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Enerjiyi Doğru Yere Odaklamak
  • Yaşamını Seç
  • Hayallerini Hedeflere Dönüştür
  • Yol – Hedef Modeli
 2. Bölüm 60 dakika
  • İş Zamanı – Kişisel Zaman
  • Zaman Hırsızları
  • Hayır Diyebilmek
  • Zamanı Verimli Hale Getirmek
 3. Bölüm 60 dakika
  • Proaktif Davranışın Önemi
  • Zaman Yönetimindeki Sorunlarınızı Keşfedin
  • Zaman Planlaması
  • Zaman Matrisi
 4. Bölüm 60 dakika
  • Activity Grid / To Do List
  • Etkin Zaman Yönetimi ve Uzaktan Çalışan Ekiplerin Zaman Yönetimi İçin Teknikler ve Öneriler
  • Evden Çalışma Teknikleri (YENİ)

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup;  video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

Süre: 4 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Yöneticiliğin mihenk taşı kriz ve problem çözme yeteneğidir. Krizler ve problemler yöneticinin işinin sürekli bir parçasıdır. Yöneticinin işi problemleri çözmektir; onun değeri bu işi ne kadar iyi yaptığı ile ölçülür. Yöneticiler, yöneticilik faaliyetlerini aldıkları kararlar aracılığı ile yerine getirmektedirler. Yöneticilerin sahip olması gereken beceriler içerisinde en kritik öneme sahip olanı, krizleri öngörme, proaktif davranma, problem çözme ve karar verme becerisidir. 

Dolayısıyla yöneticilerin problem çözme ve karar verme becerileri üzerine yapılacak çalışmalar önem arz etmektedir. Bu nedenle yöneticinin problem çözme ve karar verme aşamasında yeteneğini geliştirmesi, problem çözmek için doğru adımları atabilmesi ve karar verme sorumluluğunun farkında olabilmesi gerekmektedir. Bu eğitim ile; kurumsal yapıda ve günlük hayatta karşılaşılabilecek kriz ve sorunların sistematik bir yaklaşımla çözümüne ulaştırılabilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Krizi ve Problemi Tanımak ve Çözmek
  • Nasıl Krizler Bizi Bekliyor?
  • Krizi Öngörmek – Proaktif Olmak
 2. Bölüm 60 dakika
  • Krizde Reaktif Olmanın Zararları
  • Kriz Sırasında Yapılacaklar
  • Krizi Yönetmek
  • Kriz Sonrası ve Yaraları sarmak
 3. Bölüm 60 dakika
  • Dünyada Yaşanan Krizler, Örnek Olaylar ve Şirketlerin Tutumu
  • Problem Çözme Yeteneğimizi Geliştirmek
  • Problem Çözme Adımları
  • Problem Çözme Teknikleri
  • Karar mı Veriyorsunuz Problem mi Çözüyorsunuz?
 4. Bölüm 60 dakika
  • Karar Verme ve Problem Çözme Arasındaki İlişki
  • Karar Gerektiren, Problemler mi? Yoksa Karar Verilecek Fırsatlar mı?
  • Karar Verme ve Sorumluluk
  • Karar Vermeden Gereken Özellikler
  • Karar Verme Teknikleri

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup;  video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

Süre: 4 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Dijital ve Sosyal Medya Pazarlaması konularına geniş bir açıdan yaklaşılan bu programda; dijital dünyanın tüm prensip ve stratejileri pratiğe dayalı olarak anlatılarak uzman yöneticiler yetiştirmek amaçlanmıştır. Türkiye ve Dünya’dan vaka çalışmalarının değerlendirildiği, program sonunda atölye çalışmasının yapıldığı bu programda, katılımcılar interaktif katılımları ile tüm bilgileri deneyimleme şansı bulacaklardır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Dijital Dönüşüm Gerçekleri
  • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Dinamikleri
  • Dijital Dünyada Marka Yönetim Stratejileri
 2. Bölüm 60 dakika
  • Performansa Dayalı Pazarlama Teknikleri
  • Sosyal Medya Pazarlaması
  • Sosyal Medyada Topluluk & İçerik Yönetimi
  • Sosyal CRM: Dijital Çağda Müşteri İlişkileri Yönetimi
 3. Bölüm 60 dakika
  • Viral Pazarlama Teknikleri
  • Mobil Pazarlama ve Reklam Dünyası
  • Dijital Medya Planlama 

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup;  video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

Süre: 6 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Satış ekipleri, şefleri, satış ekibi yöneticileri, takım liderleri için hazırlanan bu eğitimin hedefi; satış, rekabet ve pazar verilerini değerlendirerek, satış kârlılığı, satış stratejisi oluşturma yeteneği sağlamak, risk ve eksik tarafları görmek, fırsatları değerlendirmek, distribütör ve bayilerin verimli çalışmalarını, satış hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaların yapılmasını, dağıtım kanalının ilk halkasından, son kullanıcıya kadar olan tüm değer zincirinin birbirini tetikleyerek çalışmasını sağlamaktır. Uzun süreli planlama, ancak kısa vadede alınacak aksiyonların planlanması, iç ve dış müşterilerin uyum, koordinasyon ve iletişimini sağlamak, satış ekibi içindeki kademelerde çalışanların verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak için gerekli çalışmaların planlanması bu eğitimin kapsamındadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Temel Satış Becerileri ve Satışta Yeni Kavramlar
  • Satışta Beden Dili ve Mikro İfadeler
 2. Bölüm 60 dakika
  • Satış Süreçleri (7 Adım)
 3. Bölüm 60 dakika
  • İkna Hiyerarşisi ve İknanın Evrensel Teknikleri
  • İtiraz Karşılama Teknikleri
 4. Bölüm 60 dakika
  • Satış Kapama Teknikleri
  • Güven Verme ve Sadık Müşteri Yaratma
 5. Bölüm 60 dakika
  • Müşteri Yaşam Döngüsü
  • Müşteri Yaşam Boyu Değeri
  • Tam Ürün ve Tam Hizmet Kavramı
 6. Bölüm 60 dakika
  • Rekabet Analizi
  • Risk Yönetimi
  • CRM kullanımı

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup; video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

Süre: 4 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Marka Yönetimi konularına geniş bir açıdan yaklaşarak; marka yaratım ve yönetim sürecinin tüm prensip ve stratejilerini, pratiğe dayalı olarak öğreterek uzman marka yöneticileri yetiştirmek amacıyla sizlerle buluşuyoruz. Türkiye ve Dünya’dan vaka çalışmalarının değerlendirildiği, bu programda, katılımcılar marka yönetimi tekniklerinin detaylarını öğreneceklerdir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Pazarlama Evrimi
  • Modern Dünyada Markalama Kavramları
  • Stratejik Marka Yönetimi
 2. Bölüm 60 dakika
  • Marka Mimarisi
  • Marka İmaj, Kimlik ve Kişiliği
  • Marka Konumlandırma Süreci
 3. Bölüm 60 dakika
  • Marka İletişimi ve Deneyim Pazarlaması
  • Tanıtım Stratejileri
  • Alternatif Mecralar
 4. Bölüm 60 dakika
  • Fiyat – Değer Algısı
  • Marka ve Ürün Yaşam Eğrisi
  • Marka Yönetimine Stratejik Yaklaşımlar
  • Vaka ve Örnek Çalışmalar

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup;  video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

Süre: 3 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Kriz dönemlerinde markaların müşteriler, paydaşların ve kamuoyunun algılarında bir zarar görmemeleri için Marka Yönetiminin doğru ve etkin yapılması için gerekli tekniklerin verilmesidir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Krizlerin Tanımı
  • Krizlere Proaktif Yaklaşım
  • Krizlerde Yara Almamak İçin Yapılacak Hazırlıklar
 2. Bölüm 60 dakika
  • Kriz Sırasında Marka Yönetimi
  • Krizde Markanın Karatinaya Alınmaması
  • Krizde Doğru İletişim
 3. Bölüm 60 dakika
  • Marka İletişimi 
  • Krizde Tanıtım Stratejileri
  • Krizde Sosyal Medya Yönetimi

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup; video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir

Süre: 3 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Uzak bölgelerde çalışan satış, pazarlama, hizmet, teknik destek ve benzeri çalışanların verimli çalışmalarını sağlamak, denetlemek ve iletişimi sürdürmek için uygyulanabilecek tekniklerin verilmesidir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Merkez Dışında Çalışanlarla İletişim
  • Pareto Prensibi İle B2B Müşterilerin Sınıflandırılması
  • Rut Planlarının Oluşturulması
 2. Bölüm 60 dakika
  • Bölge Çalışanların Zaman Planı
  • Bölge Çalışanların Hedef Tayini
  • Üretmesi Gereken Raporlar
 3. Bölüm 60 dakika
  • Online Toplantı Teknikleri
  • Bölge Çalışanlarını Motive Etmek
  • Bölge Çalışanların Eylem Planları ve Yapılacak İşler Listeleri
  • Etkin Yönetim İçin Pratik Bilgiler

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup; video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

Süre: 3 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Etkin iletişimle, bireyler arası birlikte iş yapma için ortak fikir üretme becerisinin geliştirilmesi ve iletişim yollarının açılması, kurum içinde aksayan işlerde kimin, neyi, kime bildirileceği konusundaki engellerin aşılması, biz bilincinin geliştirilmesinin sağlanması, olumlu ve olumsuz geribildirim konusunda teknik farkların fark edilmesi ve iletişim sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ile ilgili tekniklerin verilmesi.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • İletişim Türleri ve Yöntemleri
  • Sözlü İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
  • Telefonda İletişim ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 2. Bölüm 60 dakika
  • Beden Dili İle İletişim
  • Etkili Soru Sorma ve Etkin Dinleme
  • İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarını Yönetme
 3. Bölüm 60 dakika
  • İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
  • Kurum İçi İletişim Kanallarının Oluşturulması
  • Toplantı ve Grup İçi İletişim                                
  • İletişimi Geliştirmeye Yönelik Öneriler

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anetdotlarla zenginleştirilmiş olup; video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkânı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

Süre: 4 * 60 Dakika

EĞİTİMİN AMACI

Günümüz modern organizasyonlarının, rekabet avantajı sağlayabilmek için geleneksel kalıplardan uzaklaşarak, gelecek odaklı yönetim ve organizasyon anlayışına sahip olduğu görülmektedir. Organizasyonların, performansını arttırma, iş gücü kapasitesini en üst düzeye çıkarma, kalite standartlarında rekabet edebilecek güçte olma, verimlilik, etkinlik ve hız gibi konularda başarı sağlayabilmesi için çalışanların birbiri ile sağlıklı iletişim kurması ve farklılıkları bilerek yöneten ve yönetilen olması gerekmektedir. Bu nedenle, nasıl ki vücudumuzdaki hayatı fonksiyona sahip olan kalbimizi korumak için sağlıklı besleniyor, kontrole gidiyor, spor yapıyorsak, organizasyonların kalbi olan iş gören gücünün de olumsuz ve işletmenin aleyhine olabilecek davranışlardan uzaklaşmaları için bireysel performans ve motivasyonu en üst düzeyde tutacak, kariyer ve gelişim süreçlerine yön verecek, takım ruhunu aşılayabilecek ve aynı amaç için bir araya gelmelerini sağlayabilecek insanlar yetiştirmemiz gerekmektedir. Bu eğitim sonunda, farklı kuşaklardaki yönetici ve iş görenler arasındaki iletişim engellerinin aşılmaya çalışılması, yöneticilerin empati yeteneklerinin arttırılabilmesi hedeflenmektedir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 1. Bölüm 60 dakika
  • Etkin İletişim
  • İletişim Yönetimi
  • Yöneticilerde ve Çalışanlarda IQ, EQ, CQ
 2. Bölüm 60 dakika
  • Kuşakları Tanıyalım
  • Önceki Kuşakların Belirgin Özellikleri (Sessiz Kuşak ve Bebek Patlaması Kuşağı)
  • X Kuşağı Belirgin Özellikleri ve Sağlıklı İletişim İçin Öneriler
  • Y Kuşağı Belirgin Özellikleri ve Sağlıklı İletişim İçin Öneriler
  • X ve Y kuşağını Birlikte Yönetmek
 3. Bölüm 60 dakika
  • Y Kuşağının X kuşağından Beklentileri ve Eleştirileri
  • Y Kuşağını Yönetmek için 15 Altın Kural
  • Y Kuşağının Kariyer Beklentileri
 4. Bölüm 60 dakika
  • Y Kuşağının Gelişime Açık Alanları
  • Z’ler Geliyor! (Kristal Çocuklar) 
  • Altın Çember

Bu eğitim metaforlar, aforizmalar ve anekdotlarla zenginleştirilmiş olup; video ve görsellerle canlı yayın olarak gerçekleştirilmektedir. Eğitim sırasında eğitmene soru sorma imkanı vardır. Eğitim sonrası kaynaklar, kitap, film ve makale önerileri verilecektir.

%d blogcu bunu beğendi: